« Blogs & Insights

Vejen til drømmejobbet – styret eller tilfældig?

Anders Jørgensen | 30. januar 2023

Har du nogle mål, som ikke er indfriet? Tør du sige fra? Måske du trænger til at forfølge dine drømme? Få inspiration til, hvordan du kan arbejde dig henimod dit drømmejob eller et karrieremål...

Formålet med denne BLOG er at anspore og inspirere dig til at tage styring over din karriere ud fra den antagelse, at du KAN opnå drømmejobbet eller karrieredrømmen mere selvstyret end tilfældigt. Naturligvis findes ingen entydig opskrift, men dog findes nogle midler og tilgange, som undersøgelser viser, kan være værdifulde at forholde sig til og søge inspiration i.

Det er gennem mål, vi omsætter vores drømme og værdier til virkelighed

Mål for fremtiden giver os en følelse af retning og meningsfuldhed og har en afgørende betydning for, hvor tilfredse vi føler os i nutiden. Det er ikke så meget endemålet i sig selv, men lige så meget vejen derhen, der føles meningsfuld. Følelsen af, at vi selv har mulighed for at ændre og have indflydelse på vores liv, at vi ikke er magtesløse, men faktisk langt hen ad vejen har et valg og kan tage kontrol over vores liv er meget vigtig for vores livskvalitet.

Derfor giver mål (store som små) os noget at arbejde for, navigere efter og se frem til. De giver vores hverdag struktur, får os til at lære nyt og skaber udvikling og gør os mere selvsikre og ansvarlige, fordi vi lytter til os selv i højere grad og derfor tager vores drømme alvorligt.

De fleste af os har drømme og mål for fremtiden, men for manges vedkommende forbliver de drømme, der bliver støvet af nytårsaften for så at gå i sig selv igen, når hverdagen melder sig. Så hvad skal der egentlig til for at omsætte vores mål til konkrete planer og handlinger?

6 gode grunde til at sætte sig mål

At sætte sig mål er en disciplin. Og vi kender formentlig alle til SMART-modellen, der tager udgangspunkt i, at mål skal være SMART’e; Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsbegrænsede. Jeg anerkender fuldt ud modellen. Dog er min indsigelse, at modellen i sig selv ikke nødvendigvis bringer dig nærmere dine mål.

Men HVORFOR, det er en god ide at sætte sig mål, beretter modellen ikke om. Derfor må vi et skridt tilbage og indkredse WHY.

Mit bud er følgende:

  1. Du får nemmere ved at prioritere din tid
  2. Du træffer hurtigere og bedre beslutninger
  3. Du når mere på mindre tid
  4. Du får nemmere ved at sige fra
  5. Du bliver bedre til at arbejde med én ting ad gangen – altså at afslutte og komme videre
  6. Du bliver bedre til at fastholde fokus og kurs på netop det, som DU gerne vil nå eller opnå

Få mål ad gangen

Det er vigtigt at give energi og fokus til det rigtige, nemlig dét vi vil hen imod - og ikke det vi vil væk fra. Mange af os er drevet af det, vi vil væk fra og binder dermed negativ energi og tanker op på målet fremfor at fokusere på, hvad vi gerne vil hen imod. Med dette udgangspunkt er det langt lettere at begynde at designe et holdbart mål baseret på positiv energi.

Alt for mange gange ender man ud med for mange mål. Min pointe vil derfor være, at du zoomer ind på få mål ad gangen eller blot på et altoverskyggende mål. Midlet kunne være en simpel bruttoliste, som du herefter ”vælger fra på”, indtil du har kredset dig ind på det allervigtigste for dig. Hermed har du identificeret konkrete mål, som udstikker retning – også for dine løbende beslutninger. At sætte sig sådanne adfærdsrettede mål er en disciplin. Og som alle andre discipliner kræver det øvelse. Og dine mål skal helt sikkert genbesøges ad flere omgange, før de for alvor bliver styrende for din adfærd, beslutninger og handlinger.

Al forandring er svær og kræver fokus og hårdt arbejde. Det gør målsætninger også.

Når du har få konkrete mål, så bliver det nemmere for dig at prioritere din tid og planlægge dine opgaver. Dine mål virker som et filter, der sorterer det mindre vigtige fra det vigtige. Når du har dine mål, så bliver du bedre til at træffe gode beslutninger på kortere tid.

En side gevinst ved at sætte sig få konkrete mål er, at du samtidig får meget nemmere ved at sige fra og skaber større klarhed over, hvad du skal vælge til og fra. Derved er det min påstand, at du nemmere, og mere styret, opnår de resultater, du ønsker. Samtidig vil min påstand være, at få og klare mål – som er gennemtænkt, genbesøgt og prioriteret – øger din evne til at holde det fokus, som DU har besluttet, er det rigtige for dig.

Hvordan holdes motivationen for at nå dine mål?

Som med al anden forandring vil du med garanti opleve at ”falde tilbage”. At gøre noget andet end det dine handlingsrettede og specifikke målsætninger tilsiger dig. Vaner skal ændres, og det er én af de største bremser for at realisere dine drømme – dine mål. Men hvad kan du så gøre for netop at holde motivationen?

Mål og målsætning skal IKKE gøres til en akademisk disciplin, selvom mange konsulenter gerne vil det. Mål skal ikke overkompliceres men gøres simple.

Opgaven ligger i at gøre det komplicerede simpelt. Og mange gange ligger svaret – har jeg selv erfaret – i de mere enkle modeller. At få det du vil helt ned i ”harehøjde”. Derfor ligger et af svarene i at holde motivationen for at nå dine mål i at visualisere dit ”endemål”. Karrieredrømmen, drømmejobbet eller noget helt tredje. Det kan du gøre ved helt simpelt at liste alle de fordele, du kan komme i tanke om ved at holde dit fokus på dine mål. Skriv fordelene ned. Beskriv hvordan du ønsker dit liv eller arbejdsliv konkret i simple sætninger og hvorfor. Altså fordelene ved at realisere det.

Jo mere konkret du beskriver fordelene, jo bedre vil de kunne motivere dig, når du skal gå vejen fra tanke til handling. Undersøgelser viser, at nedskrevne mål har en langt større sandsynlighed for at blive en realitet, fordi man i sit sind forstærker sin intention og forpligter sig mere.

En anden måde at vedligeholde din motivation på er, er at fortælle andre om dine mål. Du har større sandsynlighed for at opnå målet, hvis det er italesat over for udvalgte relationer, fordi du her har forpligtet dig over for andre. Psykologien taler her om det forpligtende i et fællesskab som en stærk adfærdsregulerende og styrende mekanisme.

At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv

Ifølge en udbredt myte er det mere effektivt at sætte sig et mål, som er let at opnå, når det drejer som adfærdsændringer.

Adfærdsændringer øges imidlertid, hvis man sætter sig svære mål fremfor lette eller moderate mål.

Det kunne synes som et paradoks, men ikke desto mindre er det i lyset af dette paradoks, du altså bør sætte dine mål. At opnå din karrieredrøm eller dit drømmejob handler om at komme ud af din komfortzone. Turde tænke lidt vildt. At kunne visualisere det vilde. Og at have modet til at turde gå efter det! Eller som en kendt iværksætter udtrykket det: ” FUCK JANTELOVEN”!

For mig handler overskriften om, at du nogle gange er nødt til at bevæge dig ud på dybt vand for at skubbe til dig selv og ruske op dit fundament. At lade dig inspirere til at komme ud af hverdagens centrifuge og i stedet betragte sit liv og sin karriere som noget du faktisk er i stand til påvirke, ændre, gøre noget ved. Aktivt!

Hvis du intet vover, lever du ikke livet fuldt ud. Du udvikler dig heller ikke, hvis du ikke træder ud over kanten en gang imellem. Det er min påstand.

Styrken finder vi ved at turde. Turde vælge. Turde satse. Vinde. Tabe. Kun ved at vove vinder vi. Men hvor ville jeg også meget gerne – som jeg tror, at mange gerne ville – have besøg af mit 10-årige ældre jeg, bare for en stund. Blot for at vide hvilken vej, der er den rette.

Indtil da må vi fortsætte med at huske på, at sommetider ender det mindste skridt i den rigtige retning med at blive det største skridt i dit liv

Hvornår har du sidst mistet fodfæstet? Måske du trænger til at forfølge dine drømme? Enig i, at jubelen ved at vinde er at foretrække, men i tabene ligger vel vores allerstørste læringer. Eller hvad? Spændt på at høre din erfaring, input, tilføjelse eller andet. Smid meget gerne en kommentar i kommentarfeltet.

Blogs & Insights