Vi identificerer de kandidater, der skiller sig ud fra mængden

Vi giver dig et indblik i lederes, specialisters og finale kandidaters faglige og personlige kompetencer, så du kan træffe en kvalificeret beslutning, når du ansætter, udnævner, udvikler eller arbejder med din organisation. 

Assessment af finalekandidater til konkrete positioner

Har du selv gennemført en rekruttering, eller har du en mulig intern kandidat, men ønsker at få en professionel vurdering inden ansættelse, så gennemfører vi finalekandidatassessments.

Vi har solid erfaring i at trykprøve dine kandidater gennem et metodisk tilrettelagt forløb, der sikrer, at alle sten er vendt. 

Leadership Assessment 

Alle har et uudnyttet potentiale. Men hvem i organisationen har hvilket potentiale? Hvordan identificerer vi de kommende ledere? Og hvordan udvikler vi kompetencerne i organisationen? Vi tilbyder gennemførelse af test og assessment-centre samt rådgivning om talentudvikling. 

Team Assessment 

Leverer dit lederteam de forventede resultater? Og har lederteamet, hvad der skal til for at blive et 'high performing team'. Vi hjælper jer med at skabe fremtidens lederlandskab. Vi vurderer den ledelsesmæssige kapacitet i din virksomhed og skaber en højere bevidsthed om- og selvindsigt i, hvilke kompetencer der er påkrævet for at navigere optimalt i det påkrævede lederlandskab. 


Kontakt os