Vi identificerer de kandidater, der skiller sig ud fra mængden

Vi har solid erfaring i at rådgive direktioner, bestyrelser og kapitalfonde i forbindelse med ledergruppesammensætning og deres performance. Står virksomheden fx over for nye strategiske ambitioner, generationsskifte, salg eller opkøb, kan værdifuld viden opnås og anvendes ved at få dybdegående kendskab til ledergruppens dynamik, sammensætning og muligheder via assessment.

Assessment af finalekandidater til konkrete positioner

Har du selv gennemført en rekruttering, eller har du en mulig intern kandidat, men ønsker at få en professionel vurdering inden ansættelse, så gennemfører vi finaleassessments.

Vi har solid erfaring i at trykprøve dine kandidater gennem et metodisk tilrettelagt forløb, der sikrer, at alle sten er vendt. Vi indleder en finalevurdering med en dialog med kunden om, hvilke forretningsresultater den konkrete position skal levere på. Derpå afklarer vi de faglige og personlige kompetencer ift. jobbet gennem anvendelse af personlighedstest og kognitive test i et særligt tilpasset dybdeinterview. Afslutningsvis modtager kunden en nuanceret og konkret tilbagemelding med anbefalinger. Hertil kommer – i forbindelse med en ansættelse – klare anbefalinger til fast track performance for kandidaten i jobbet, og hvordan du konkret understøtter denne.

KONTAKT OS