Privatlivspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger:

Hos People Executive er vi dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen gennem hele rekrutteringsprocessen. Det betyder, at People Executive har ansvaret for de personlige oplysninger, som vi indsamler, og at vi derfor i henhold til lovgivningen skal sikre, at der implementeres politikker, processer, systemer og procedurer, som beskytter disse oplysninger og respekterer rettighederne for de registrerede personer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke typer personlige oplysninger vi indsamler om dig som person, hvordan og hvorfor vi indsamler, til hvilket formål samt hvor længe de bliver opbevaret. Du kan her også læse mere om dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger.

I overensstemmelse med gældende national og europæisk lovgivning ønsker People Executive ikke at modtage følsomme personoplysninger fra kandidater, og opfordrer derfor kraftigt kandidater til at undlade, at dele følsomme personoplysninger med os.

Læs venligst denne politik grundigt igennem og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på people-x@people-x.dk

1 Indsamling af oplysninger

People Executive ApS indsamler og anvender personoplysninger i følgende situationer:

A. På kandidater
B. Ved salg og markedsføring til potentielle kunder
C. Ved leverancer til kunder
D. Ved besøg på vores hjemmeside
E. Ved tilmelding til vores nyhedsbrev/jobagent

2 Kontaktoplysninger

People Executive ApS
Skæringvej 88
8520 Lystrup
Cvr-nr.: 40303642
Telefonnummer: +45 3028 4082
Mail: people-x@people-x.dk
Website: www.peopleexecutive.dk

3 Formål og behandlingshjemmel

A. Kandidater: Når vi indsamler personoplysninger på kandidater, sker det med det formål at vurdere om den pågældende persons faglige og personlige kompetencer matcher den ledige stilling hos kunden. Behandlingen af disse data er baseret på 
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1: Samtykke (litra a)

B. Salg og markedsføring: Når vi indsamler personoplysninger fra potentielle kunder, sker det med det formål at kunne drive og sikre vores virksomhed ved at øge vores salg. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1: Samtykke (litra a) & Legitim interesse (litra f)

C. Kunder: Når vi indsamler personoplysninger fra kunder, sker det med det formål at kunne levere vores services til kunden, samt sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1: Opfyldelse af kontrakt (litra b)

D. Besøg på hjemmeside: Når vi indsamler personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside, sker det med det formål at indsamle oplysninger, der kan anvendes til salg af vores services baseret på den interesse, der er vist ved besøget på vores hjemmeside. Behandlingen af disse data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1: Samtykke (litra a)

E. Tilmelding til vores jobagent: Behandlingen af disse data er baseret på 
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1: Samtykke (litra a)

4 Kategorier af personoplysninger

a) Kandidaters personoplysninger omfatter almindelige personoplysninger (herunder navn, mailadresse, telefonnummer), oplysninger om nuværende og tidligere ansættelsesforhold, uddannelse m.m. (oplysninger på cv). Ligeledes kan det omfatte lønoplysninger, referenceforhold samt oplysninger indhentet ved personligheds- og færdighedstest. Ingen oplysninger opbevares uden kandidatens samtykke.

b) Ved leverancer til kunder indsamler vi almindelige personoplysninger vedr. kunden (kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og lignende).

c) Ved besøg på vores website indsamler vi personoplysninger via cookies. Se punkt 5 for nærmere beskrivelse.

d) Ved tilmelding til jobagent indsamler vi almindelige kontaktinformationer, herunder bl.a. navn og e-mail.

e) I forbindelse med personaleadministration indsamles almindelige personoplysninger til opfyldelse af et ansættelsesforhold.

5 Cookies

Vi anvender personoplysningerne om besøgendes færden på vores hjemmeside til at gøre vores services bedre. Dette gøres ved at overføre cookies til din computer. Det sker med henblik på at skabe det bedst mulige produkt til dig som besøgende.

5.1 Hvad er cookies

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer elle mobiltelefon, når du besøger et websted. Cookien gør det muligt for webstedet af huske, hvad du har foretaget dig, og hvilke valg du har foretaget for login, sprog og andre tilpasninger. Dine aktiviteter gemmes i en periode, og på den måde kan vi sørge for, at du ikke skal foretage de samme tilpasninger, hver gang du besøger websitet.

5.2 Hvordan bruger vi cookies?

Cookies fra vores website bruges til: At indsamle statistiske data for besøg på vores hjemmeside (Google Analytics). Vi benytter ikke disse data til at identificere dig. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end dem, der er angivet her på siden.

5.3 Hvordan kan du kontrollere vores cookies?

Du kan tjekke de cookies, der er gemt på din computer, samt slette dem, hvis du ønsker det. Du kan slette alle cookies på din computer, og du kan yderligere indstille de fleste browsere til at blokere cookies. Hvis du vælger at blokere cookies, skal du være opmærksom på, at du skal tilpasse dine indstillinger manuelt, hver gang du besøger et websted, samt at nogle serviceydelser muligvis ikke fungerer.

6 Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det. Samtidig videregiver vi også personoplysninger i mindre omfang til eksterne rådgivere (bl.a. revisorer). Eksterne rådgivere underlægges en fortrolighedspligt inden videregivelsen sker. Endelig overlader vi personoplysninger til vores databehandlere og underdatabehandlere.

6.1 Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi videregiver ikke personoplysninger til parter i tredjelande. Undtaget herfra er situationer, hvor den opslåede stilling og/eller vores kunde er hjemmehørende i tredjeland. Såfremt der sker overførsel til tredjeland, vil kandidaten blive orienteret, inklusiv overførselsgrundlaget, herom.

7 Hvor stammer personoplysninger fra?

Personoplysningerne stammer fra kandidater, potentielle kunder, kunder, fra besøgende på vores website og fra tilmeldinger til jobagent.

8 Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi ikke personoplysninger i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet med indsamling og anvendelse af personoplysningerne.

8.1 Kandidater

Personoplysninger om kandidater opbevarer vi så længe der er et samtykke, dog maksimalt i 12 måneder.

8.2 Kunder

Personoplysninger om kunder opbevarer vi så længe aftaleforholdet består. Nogle af oplysningerne opbevarer vi i fem år efter aftaleforholdets ophør.

8.3 Website

Personoplysninger, som er indsamlet fra vores website, opbevarer vi så længe vi har et gyldigt samtykke jf. cookiepolitikken.

8.4 Jobagent

Personoplysninger indsamlet til jobagent, opbevarer vi, så længe vi har et gyldigt samtykke.

9 Den registreredes rettigheder

9.1 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke nogen form for profilering af vores indsamlede data.

9.2 Samtykke

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke kan du trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter alle vores oplysninger.

9.3 Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvendere dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, samt hvem der modtager data om dig.

9.4 Ajourføring

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består og hvordan de ønskes rettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt. Såfremt dette er tilfældet, så ændrer eller sletter vi så hurtigt som muligt.

9.5 Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at indsende din indsigelse. I tilfælde af, at din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

9.6 Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format fra os som dataansvarlig og til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

10 Klage til Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200

Læs evt. mere her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/