« Blogs & Insights

Bestyrelsesprofilen anno 2024

Anders Jørgensen | 19. marts 2024

I vores forrige blog dobbeltklikkede vi på bestyrelseslokalet, dets rolle og de udfordringer, de møder. Her lyste især to særlige kendetegn op, der definerer markedslandskabet, hvorunder moderne virksomheder opererer – nemlig usikkerhed og behovet for agilitet. Det kalder på en fornyet anskuelse af bestyrelsesprofilen anno 2024.

Evnen til at navigere i moderne forretningslandskaber

At være et effektivt bestyrelsesmedlem kræver ikke kun en dyb forståelse af traditionelle forretningsprincipper, men også evnen til at tilpasse sig og omfavne nye tendenser. Som vi belyste i den forrige blog, er bestyrelsesmedlemmer anno 2024 i stigende grad nødt til at reagere på skiftende markedsdynamikker, teknologiske fremskridt, samfundsforventninger og ikke mindst den tiltagende og konstante faktor af usikkerhed i verden omkring os. Lad os udforske bestyrelsesprofilen anno 2024 og det, vi især mener, er de nye trends, der præger rollen som bestyrelsesmedlem i dagens moderne forretningslandskab:

Krisestyring og risikostyring er afgørende, da bestyrelsesmedlemmer står over for en stigende kompleksitet af risici, fra cybersikkerhed til pandemier og ufred i verden. At have solide krise- og risikostyringsplaner er ikke kun en best practice, men afgørende for organisationens overlevelse og succes og dermed en afgørende kompetence for bestyrelsesprofilen anno 2024.

Mangfoldighed og inklusion på dagsordenen for at sikre en bred vifte af perspektiver. Organisationer med diversificerede bestyrelser har vist sig at være mere innovative og modstandsdygtige. Dette reflekterer samtidig samfundsforventninger og skaber en mere repræsentativ beslutningstagning.

Datastyring beslutningstagning er ikke kun forbeholdt ledelseslaget, men er også blevet en nøglefaktor for bestyrelsesmedlemmer. At forstå og analysere data er afgørende for at træffe informerede beslutninger og navigere i de mere komplekse forretningslandskaber, der omgiver nutidens virksomheder.

Forventningerne om transparent kommunikation er tiltagende, og derfor skal bestyrelsesmedlemmer ikke blot være kommunikationsmestre inden for bestyrelseslokalets fire vægge, men også ud mod interessenter, stakeholders og offentligheden i almindelighed. Dette er ikke mindst af hensyn til de 'flerdimensionelle bundlinjer', der kendetegner succesfulde virksomheder anno 2024, hvor der lægges vægt på at indtænke socialt ansvar, ESG og øvrige fremtrædende samfundsforventninger.

Fokus på bæredygtighed og ESG er og bliver et tiltagende vilkår, og disse kriterier for ansvarlig virksomhedsdrift er nu også en integreret i bestyrelsesmedlemmernes beslutningsprocesser. At forstå og håndtere bæredygtighedsspørgsmål er ikke blot et etisk valg, men en vigtig strategisk overvejelse for at sikre langsigtet værdiskabelse og risikostyring.

Bestyrelsesmedlemmer forventes ikke kun at forstå teknologiens grundlæggende koncepter, men også at være fortrolige med de seneste teknologiske trends. Digital transformation og dermed skalerbare strukturelle platforme og processer er ikke længere blot en virksomhedsstrategi, men en nødvendighed for at understøtte vækst og udvikling. Bestyrelsesmedlemmer skal kunne vejlede virksomheden gennem denne rejse.

Løbende læring, udvikling og evnen til at forblive relevante er også en forventning til bestyrelseslokalet anno 2024. Bestyrelsesmedlemmer, der omfavner dette, er, ligesom alle andre, bedre rustede til at tackle de udfordringer, der følger med øget usikkerhed og kravet om agilitet, som de konstante forandringer verden omkring os stiller til os.

Kravene og forventningerne til bestyrelsens rolle og dermed sammensætning er under forandring. De bestyrelsesmedlemmer, der er åbne og ydmyge over for disse nye trends, er og bliver mere relevante for fremtidens bestyrelser. Det betyder samtidig, at den klassiske bestyrelsesprofil er under pres og udfordres af den mere moderne bestyrelsesprofil. 

Den klassiske versus den nye bestyrelsesprofil

I bestyrelsesverdenen er spændet mellem traditionelle og moderne tilgange til bestyrelsesprofiler mere markant end nogensinde før.. Hvor de mere klassiske bestyrelsesprofiler har tjent som hjørnestenen for ledelse i årtier, udfordres de nu af en ny bølge af moderne bestyrelsesmedlemmer. Særligt de seneste 5 års udvikling med tiltagende usikkerhed i verden omkring os har markant øget kravene om øget agilitet og beslutningshastighed samt kompetence i såvel ledelseslaget som i bestyrelseslokalet. Begrebet ”risikoledelse” er et nyt paradigme, som også kalder på et serviceeftersyn i bestyrelseslokalet, som det er og allerede har været tilfældet i ledelseslagene gennem de seneste år. Lad os dykke ned i de karakteristiske træk ved de klassiske og de ”nye” bestyrelsesprofiler.

 Den klassiske bestyrelsesprofil:

  • Erfaring og stabilitet: Klassiske bestyrelsesprofiler har ofte et langt spor af erfaring inden for specifikke industrier eller virksomhedssektorer. Deres styrke ligger i deres evne til at bringe stabilitet og dybdegående branchekendskab til bestyrelseslokalet.

  • Netværk og relationer: Klassiske bestyrelsesmedlemmer er ofte indlejret i et etableret netværk af forretningsforbindelser. Deres evne til at udnytte disse relationer kan være afgørende for at åbne døre og facilitere samarbejder.

  • Fokus på resultater: Traditionelle profiler lægger typisk vægt på håndgribelige resultater og en dokumenteret track record af succes. Denne tilgang er præget af en målrettet og resultatorienteret mentalitet.

  • Langsigtede relationer: Klassiske bestyrelsesmedlemmer er ofte kendt for deres langvarige engagement i bestyrelser, hvilket skaber kontinuitet og stabilitet over tid.

Den moderne bestyrelsesprofil:

  • Teknologisk fortrolighed: Moderne bestyrelsesprofiler har en stærk forståelse af teknologiske trends og innovation. De er i stand til at guide virksomheder gennem digitale transformationer og udnytte teknologien som en strategisk fordel.

  • Agilitet og tilpasningsevne: Moderne bestyrelsesmedlemmer er kendetegnet ved deres evne til at tilpasse sig skiftende forretningslandskaber. De søger konstant nye metoder og tilgange for at sikre, at organisationen forbliver agil og relevant.

  • Mangfoldighed og inklusion: Moderne bestyrelsesprofiler erkender vigtigheden af mangfoldighed og inklusion. De stræber efter at skabe bestyrelser, der repræsenterer forskellige perspektiver og erfaringer for at styrke innovationskraften.

  • Risikovillighed: I en tid med øget usikkerhed og kompleksitet er moderne bestyrelsesmedlemmer mere tilbøjelige til at tage risici og udforske nye forretningsmuligheder for at sikre organisationens fremtidige succes.

Er sammensætningen af fremtidens bestyrelseslokale så et enten-eller? NEJ. Mens de klassiske træk stadig har en helt afgørende og vital rolle at spille i stabilitet og kontinuitet, bringer de moderne tilgange innovation, agilitet og en bredere forståelse af komplekse forretningsdynamikker ind i lokalet.

Derfor er den ideelle bestyrelsessammensætning i fremtiden snarere en hybrid af begge verdener - en strategisk balance mellem erfaring og innovation, stabilitet og agilitet.

Som altid er der naturligvis mange flere nuancer – også i bestyrelsesdebatten. Vi er derfor nysgerrige på at høre din holdning! Har du andre tilføjelser, input eller indsigter er dit bidrag meget velkommen og efterspurgt.

Blogs & Insights