Tiltræk det stærkest mulige kandidatfelt via Search & Selection

Rekruttering, også kaldet Search & Selection, er din garanti for en grundig markedsscreening, hvor både aktive jobsøgende og passive kandidater tiltrækkes. Vi anvender en kombination af proaktive søgeteknikker (search) og annoncerer via udvalgte platforme (selection), så det bedst mulige kandidatfelt sikres.

1. OPGAVE & RESULTATER

Vi tager os tid til at møde dig, for at forstå dig og din virksomhed. Historien bag, hvor den skal hen, hvordan succes kan se ud, og hvad du forventer. Vi definerer sammen jobkritiske succesfaktorer, og vi udfærdiger alt materiale (job-og kandidatprofil, annonce og virksomhedspræsentation) til den videre proces. Dermed er vi bedre i stand til at indgå i dialog med potentielle kandidater og vurdere deres evne til at bestride rollen. 

2. BREDT & STÆRKT FELT 

I samarbejde med vores researchere definerer vi målgruppen og hvilke specifikke markeder/brancher, vi skal søge i – herunder virksomheder og kandidater, der skal tages kontakt til. Vi udarbejder en annoncestrategi, der rammer online og sommetider også de trykte medier, hvis stillingen kræver det. Når annoncen, og hvor den skal være synlig, er godkendt, annoncerer vi.   

3. SORTERING & FRAVALG

Vi screener løbende de indkomne ansøgninger og giver begrundede afslag, hvis vi har mødt kandidaterne personligt. Vores tilgang er, at det kun bliver en lykkelig historie, hvis både kunde og kandidat finder lige stor værdi i det match, der etableres. Det er altid en selvfølge, at kunder serviceres efter alle kunstens regler, men hos os anstrenger vi os lige så meget for vores kandidater. At levere hurtigt svar, ordentlige begrundelser for afslag, velforberedte møder og ærlig og konstruktiv feedback på test og interview er afgørende for, om vi fortjener kandidaters tillid og respekt. Og den vil vi utroligt gerne fortjene. 

4. VURDERING & TILVALG

Vi baserer vores vurdering på de indledende screeninger og interviews, som tager udgangspunkt i job- og kandidatprofilen. De kandidater, vi mener matcher, inviteres til en yderligere dialog, og såfremt begge parter er positive herfra, præsenteres kandidaten for virksomheden.

Vi bestræber os på at klæde kandidaterne så godt på som overhovedet muligt, men vi forventer også, at kandidaterne kommer forberedte og har sat sig ind i virksomheden og rollen. Vi evaluerer med kunden efter den første kandidatpræsentation, og derfra er kandidatfeltet typisk nede på 2-3 kandidater, som vi præsenterer for en personanalyse og en færdighedstest. Begge er elementer i den samlede vurdering, som dog aldrig kan stå alene. Endelig indhenter vi referencer – altid godkendt og adviseret af kandidaten – som vi matcher med oplysninger fra personanalysen og vores vurdering. 

5. PRÆSENTATION & TRIVSEL 

Vi præsenterer de kandidater, vi mener er egnede til jobbet, i en finalerunde hos kunden, hvor vi ofte anvender en case. Vi har solid erfaring i caseassessment og samarbejder med en udvalgt partner på området: Casefair. De hjælper os med at skræddersy den endelige case på baggrund af de jobkritiske succesfaktorer og den virkelighed, kandidaten kommer til at agere i. Vi sidder altid med i finalerunden og deltager aktivt i casen og den efterfølgende vurdering.

Kunden sikrer kontraktunderskrivelse med den bedste kandidat til jobbet. Vi sikrer, at de resterende kandidater modtager ærlige og konstruktive begrundelser for udfaldet.

Ved opstart følger vi naturligt op hos kandidat og kunde, hvor vores vigtigste fokus er en god onboardingproces.

KONTAKT OS