« Insights

Kritiske løftestænger for produktionsvirksomheder anno 2021

Ander Jørgensen | 01.03.2021

Som headhuntere oplever vi i høj grad, at kravene skærpes til danske produktionsvirksomheder. Krav, som ikke blot er drevet af den nuværende pandemi, men i høj grad også af en række megatrends, som den globale udvikling har skabt. Her er det især begreber som skalerbarhed og digitalisering, der træder frem som centrale nøglebegreber. Men hvad indebærer disse, og hvorfor er begreberne så afgørende?

Grundlæggende betyder de, at de kompetencer som produktionsvirksomhederne og headhunterne efterspørger, er blevet ændret. Derfor er det afgørende at få greb om de ændrede kompetencekrav i jagten efter netop den topleder, leder eller specialist, som skal realisere strategierne.

Skalerbarhed: Endnu et vrøvleord i management-sproget – eller et begreb, du som leder bør forholde dig til?

Størstedelen af vores dialoger med de danske virksomhedsejere, ledere, bestyrelser eller kapitalfonde tager udgangspunkt i eller omkring en vækststrategi. Vækst er tidens mantra og er især drevet ud fra et ønske om at stå stærkest i den globale økonomi. Men vi ser i høj grad, at løftestængerne for vækst har ændret sig.

Jeg er af den overbevisning, at mange produktionsvirksomheder genkender, at deres vækst fra tid til anden har været drevet af stærke ledelser, som var fremsynede på produkt- og produktionssiden. Sammen med udvalgte nøglemedarbejdere har de vist sig som tordenskjoldssoldater og ”håndbåret” en række processer, der har ført til forandringer. I takt med udviklingen er kravene fra omverdenen skiftet til fordel for agilitet, omstillingsparathed og professionalisme.

Svarene er ikke længere givet ved at ”rykke sammen i bussen og løbe hurtige”. Nej, væksten har skiftet karakter i takt med en udvikling, hvor vores industrilandskab bevæger sig fra dygtige håndværkproduktioner til industrivirksomheder. Vækstens mantra er i højere grad blevet robuste processer, som er skalerbare. Men hvad er forudsætningerne for at lykkes med dette? Det kræver helt andre løftestænger.

Digitalisering: Er det kejserens nye klæder, eller er det virkelig noget nyt?

Der er ikke noget nyt i, at tidens teknologisamfund er præget af processer, som er drevet af den rette systemunderstøttelse. Men hvad er egentlig systemunderstøttelse – er det ”bare” ERP? I mit virke som headhunter ser jeg, at skalerbarhed og digitalisering ofte er omdrejningspunktet for de danske produktionsvirksomhedernes strategiske must-win battles.

Mens nogle virksomheder er i færd med deres første rul, er andre i andet eller tredje rul. Derfor er afklaring på begreberne helt afgørende, når vi skal ansætte de ledere eller nøglemedarbejdere, der skal realisere strategierne og levere forretningsresultater.

ERP er afsættet, og fundamentet, for digitalisering af forretningskritiske processer. Dermed skal der i stigende grad sondres mellem den daglige it-drift, understøttelsen og et proaktivt arbejde med at identificere de teknologiske roadmaps. Og netop i den sondring ligger kernen i begrebet digitalisering. Digitalisering er et spørgsmål om optimal systemudnyttelse og anvendelse. Men også et spørgsmål om identifikation af teknologiske muligheder, der sætter strøm til de manuelle processer via forskellige teknologiløsninger. Her bliver digitalisering til meget mere end interne processer. Den bliver også kernen til produktudvikling, hvor R&D arbejder med at bygge IoT, AI og sensorik ind i produkterne. Ikke mindst med det formål at få overblik over en installeret base og mulighederne for at udnytte strukturerede data omkring brugeradfærd etc. kommercielt. Digitalisering hænger derfor også tæt sammen med vækst via ”service as a business”.

I ordet, digitalisering, ligger således en række væsentlige sondringer, som tilsammen i stigende grad udgør platformen for skalerbarhed og succesfuld forretningsudvikling.

Kompetencerne, der bliver kamp om

Digital transformation, og hastigheden hvorved denne implementeres, bliver således et afgørende og tiltagende konkurrenceparameter. Det kræver ledere, der evner at mobilisere en handlekraftig organisation, og som kan engagere til udvikling gennem formålsdrevet ledelse. Ledere, der netop formår at omsætte ambitioner til konkrete og implementerbare initiativer.

Det er vores erfaring, at der bliver kamp om ledelseskompetencerne. Ledelseskompetencer, der omhandler at balancere en fremadrettet strategisk udvikling med hands-on eksekvering, og som viser vejen gennem eksempel og formål. Dette er gældende på alle ledelsesniveauer; ikke mindste hos de mindre og mellemstore produktionsvirksomheder.

Del dine erfaringer og kommentarer i kommentarfeltet og del gerne

Ovenstående skal betragtes som mit bud på en kortfattet sammenskrivning af nogle udvalgte kritiske løftestænger for produktionsvirksomheder anno 2021. Der er naturligvis mange flere nuancer, og jeg er meget nysgerrig på at høre din mening, kommentar eller input!

Hvad er dine erfaringer? Hvad oplever du? Kom gerne med dit input her.

Insights