« Insights

Det gode 'Videojobinterview'

Karina Pihl | 06.04.2020

De seneste ugers udvikling af Corona-virussen har ændret hverdagen for mange. Det er nødvendigt at foretage ændringer og tænke i nye baner i forhold til den måde, vi arbejder på. Vi skal holde afstand til hinanden, men vi kan stadig mødes, så længe det foregår online. For dig der skal afholde eller deltage i en jobsamtale, vil tingene også komme til at se anderledes ud. Der er heldigvis en masse gode muligheder for at møde hinanden og holde samtaler igennem videotjenester. Læs her hvordan.

Vi har samlet nogle gode råd til dig, der skal deltage i et 'Videojobinterview'

1. Teknikken

For at maksimere oplevelsen blandt de deltagende parter, så er det en god ide at lave en test forud for et videomøde. Tjek at programmet I skal bruge, er installeret korrekt og at du har adgang til at logge ind. Afprøv at der er lyd igennem mikrofonen og at webcam’et virker, så dem på den anden side både kan høre og se dig.

2. Det visuelle

Tænk over det sted du placerer dig. Der skal ikke være forstyrrende elementer i baggrunden, som tager fokus væk fra dig. Derudover er det en god ide at placere skærmen, så du er i øjenhøjde med dem, du taler med. Selvom samtalen foregår igennem en skærm, så forsøg at holde øjenkontakt. Det vil sige, kig ind i kameraet og hold gerne en armslængdes afstand til skærmen.

3. Kommunikationen

Kropssprog er en stor del af den måde vi kommunikerer på og i en situation, hvor der er en skærm imellem os, så er det okay at overkommunikere. Spørg ind til rammen og agendaen for interviewet, så du er forberedt. Er der noget som virker implicit, så tøv ikke med at spørge ind til det.

4. Kulturen

Når man møder op til en personlig jobsamle, så er der løbende mange indtryk, som danner grundlag for det samlede indtryk af virksomheden. Det kan være alt lige fra de fysiske rammer og til måden, du bliver taget imod på i receptionen. Da disse elementer ikke er til stede i en online samtale, så få gerne virksomheden til at sætte ord på de rammer og forhold de arbejder i. Hvilke værdier er vigtige, hvordan er medarbejderne i samspil med hinanden, og hvordan er kulturen generelt.

5. Signaler

Selvom samtalen foregår via video, er det vigtigt at udstråle den samme professionalisme, som du ville gøre ansigt til ansigt. Tag passende tøj på og forbered dig på samme måde, som du ellers ville have gjort. Sørg for at holde fokus rettet mod skærmen og gør opmærksom på, hvis der er noget, som kunne forstyrre mødet, nu hvor du sidder hjemme.

Videosamtaler giver mulighed for kandidater og virksomhed fortsat at møde hinanden og holde momentum ved forretningskritiske stillinger. Det er en effektiv måde at skabe engagement og rykke frem i en rekrutteringsproces, selvom det i denne tid ikke er muligt at mødes ansigt til ansigt.

Ha’ en god samtale. 

Insights