« Insights

Service as a Business

Anders Jørgensen | 11.04.2021

Empirien viser os , at især én af de helt centrale løftestænger er begrebet ”service as a business”. I det følgende vil vi derfor undersøge den service og den transformation, som succesfulde industrivirksomheder er i gang med – og naturligvis også hvilke kernekompetencer der kaldes på i den forbindelse med afsæt i vores mangeårige erfaringer som headhuntere med stort kendskab inden for netop industrisegmentet.

I vores tidligere blogindlæg diskuterede vi digitalisering og konkluderede, at der i dette begreb er en række løftestænger, som i tiltagende grad udgør platformen for skalerbarhed og succesfuld forretningsudvikling i danske produktionsvirksomheder anno 2021.

Empirien viser os , at især én af de helt centrale løftestænger er begrebet ”service as a business”. I det følgende vil vi derfor undersøge den service og den transformation, som succesfulde industrivirksomheder er i gang med – og naturligvis også hvilke kernekompetencer der kaldes på i den forbindelse med afsæt i vores mangeårige erfaringer som headhuntere med stort kendskab inden for netop industrisegmentet.

Services er motoren for et stærkt value proposition - og en afgørende vækstdriver!

I succesfulde industrivirksomheder kommer 30 pct. eller mere af omsætningen fra services. Kunderne efterspørger i højere grad services, og kampen om kundernes gunst vindes af de produktionsvirksomheder, der hurtigst og mest effektivt evner at omstille sine værdikæder og service-offerings til et spejl af sine kundesegmenter og deres skiftende behov.

Services er meget mere end en traditionel serviceforretning med reservedele og spareparts. Det er derimod evnen til at pakke sine fysiske produkter eller halvfabrikata ind i services, der på optimal vis understøtter kunderejsen og kundeoplevelsen – og som skaber loyalitet.

Succesfulde produktionsvirksomheder vil fremover i højere grad leve af at sælge services frem for produkter alene – eller hvor produktet i højere grad bliver en service i sig selv gennem rette teknologianvendelse. Eftersom disruption foregår alle steder og hele tiden, er man nødt til at kunne reagere hurtigt og omstille sig endnu hurtigere. En transformation der indebærer den fulde værdikæde fra salg til færdig leverance men i særdeleshed i hele aftersales-tilgangen.

Salg skal i højere grad aflære vanen med at sælge produkter eller commodities og i langt højere grad sælge løsninger, kundeværdi og kundeoplevelser.

Supply chain og produktion skal omstille sig agilt til kundespecifikke ordrer og løsninger – eksempelvis gennem standardisering og modularisering samt evnen til at agere fleksibelt mellem forskellige traditionelle produktionskoncepter og push/pull flows.

R&D funktionerne stilles over for udfordringen om, hvordan man kan udvide sit kerneprodukt til at inkludere mere tilbagevendende services. De er i fuld gang med at gentænke kerneproduktet og tænke digitalisering ind i teknologiske roadmaps, hvor IoT, sensorik etc., er nøglen til overvågning af produkter og dermed bidrager til en oplevelse af en optimal, proaktiv kundeservice.

IoT bliver i højere grad linket for, at virksomhederne – gennem deres service offerings – kan respondere optimalt på kunderne og deres behov. Disse muligheder kan ikke udnyttes til fulde, hvis virksomhederne ikke er godt digitalt funderet.

Fra at være specialister i at udvikle og fremstille fysiske produkter kommer således en tiltagende del af omsætningen fra tilhørende service offerings. Men for at service offerings bliver en vækstmotor, kalder det på anderledes prissætningsmetodikker, nemlig value/smartpricing frem for cost-plus prissætning, som er den mere traditionelle tilgang i mange industrivirksomheder. Rette prissætning er en nyere tendens, men helt afgørende for produktionsvirksomheder på rejse mod sin omstilling til en succesfuld industrivirksomhed anno 2021.

Kernekompetencer, der skal levere på transformationen

Industri 4.0 omfatter integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion – og et centralt element her er også service as a business.

Som headhuntere har vi omfattende erfaring med at rådgive ejerledere, kapitalfonde, bestyrelser og direktioner i industri- og produktionsvirksomheder omkring ansættelser på alle niveauer. Vi kender deres udfordringer og har set dem før.

Industrivirksomhederne, og vores kunder, befinder sig ikke i standardsituationer. Derfor er rekruttering heller aldrig et standardprodukt – i hvert fald ikke for os. Det er en nøgleproces, der skal understøtte virksomhedens strategiske ambitioner, og som derfor kontinuerligt skal afspejle og spejles i virksomhedernes skiftende behov. Det er netop årsagen til, at vi justerer vores processer individuelt til det behov, du som kunde oplever, og som vi sammen definerer.

Vi er ikke en standard leverandør men en rådgiver, sparringspartner og “enabler” for realisering af forretningsstrategier. Og derfor er vores mantra; ONE SIZE FITS NO ONE!

Succesfulde ansættelser anno 2021 kalder på anderledes kompetencer på alle niveauer og alle led. Som håndværkere i vores fag oplever vi en øget efterspørgsel efter agile og fleksible servicemodeller, når vi skal tiltrække og motivere de nye og anderledes kompetencer i alle lag og alle led – lige fra topledere, ledere til specialister, der skal levere på industri 4.0. Men kan man sige noget generisk om de kernekompetencer, der i stigende grad efterspørges? Det tror vi ikke, men vi tror derimod, at der findes en række fællesnævnere, som rammesætter kernekompetencerne – og som har tiltagende betydning for forretningsresultater.

Èn fællesnævner findes i forandring. Hvad enten vi kalder det forandringsledelse eller bare viljen til at omfavne og agere i forandringer. Samtidig kommer vi heller ikke uden om teknologi, og en fællesnævner for efterspurgte kompetencer ligger i evnen til at omfavne nye teknologier og være nysgerrig på deres anvendelse. Det er godt nyt for de yngre på arbejdsmarkedet eller dem, som i disse år er på vej ind på arbejdsmarkedet, idet der i stigende grad efterspørges digitale kompetencer eller blot ”digitalt indfødte”. Ydermere stiller den tiltagende kompleksitet krav om at sætte kompetencer fri og udnytte medarbejderes kompetencer og potentialer optimalt. Det kalder på ledernes evner til at mobilisere sin organisation gennem involvering, engagement og ikke mindst gennem mere formålsdrevet og rammesættende ledelse, der involverer øget selvledelse og mindre ”personaleledelse” i klassisk forstand. Evnen til selvledelse bliver et forsat gennemgående tema – ikke mindst eksemplificeret af den nuværende pandemi og ”new normal”.

Vi befinder os i en spændende brydningstid, hvor mere klassiske ledelses- såvel som medarbejderkompetencer forandres, og hvor kampen om de rette ressourcer intensiveres. Netop fordi der i en overgangstid vil være underskud af de kompetencer, der kan levere på forretningsambitionerne i industri 4.0 og service as a business.

Del dine erfaringer i kommentarfeltet og del gerne – vi er nysgerrige på DIN mening her.

Hvad er dine erfaringer? Hvad oplever du som medarbejder, leder, direktør, virksomhedsejer eller ejerleder? 

Insights